V Loučovicích si letos z organizačních důvodů pospíšili. Takže už v pátek v Loučovicích nastal rej čarodějnic s bohatým programem a stavění májky. Slet čarodějnic a jiné čarodějné čeládky se uskutečnil tradičně v parku u vily. Nechyběly lampionový průvod, opékání špekáčků a zábava. Avšak na zapálení vatry nedošlo kvůli silnému větru. Návštěvníci proto velmi uvítali podávání teplého čaje.