Vlastní jízdě předcházel průvod baráčníků z Českokrumlovska s dožínkovým věncem spolu s podobným rakouským spolkem z Freistadtu a Městskou freistadskou gardou. Obě města totiž spolu opět navázala spolupráci a partnerství.
Zástupci rakouských zemědělců tedy nechyběli ani v průvodu se zemědělskou technikou. S osmi traktory jeli do Kaplice tři hodiny.