Po místech, kde se natáčela pohádka Anděl Páně 2, a navíc v čele s jejím režisérem Jiřím Strachem, prošel průvod andělů s početnou suitou. Andělé se slétli před pátou odpolední k hotelu Růže, odkud se, už po svých, vydali přes město až na klášterní dvůr.

Tam už na ně čekal Karel Dvořák, pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky české, aby slavnostně představil překrásný překližkový betlém, který pod jeho dohledem vyrobili studenti 1. a 3. ročníku. Poté se andělé přesunuli do kina Luna na promítání Anděla Páně 2.