Autorem většiny fotografií v oficiální kronice města je Josef Prokopec.  

Další díly krumlovského retroseriálu najdete zde.

#clanek|6386224#