Nahlédněte s námi do vzácných obrazových svědectví, která jsou uložena ve Státním okresním archivu Český Krumlov.