Základní umělecká škola Český Krumlov ve spolupráci se SUPŠ sv. Anežky České, muzikanty, výtvarníky a občany města pořádala už jeho třináctý ročník. Ozdobilo ho padesátka nových masek žáků výtvarného oboru ZUŠ na téma „Republika v rytmu swingu", inspirované výročím naší vlasti, významnými počiny či produkty naší historie i hudbou první republiky.

Na schodech pod kostelem sv. Víta masopustníkům požehnal českokrumlovský prelát Václav Pícha. Pak se maškary v doprovodu občanů města i turistů přesunuly na náměstí, kde na ně, s připraveným kusem uzeného na halapartnu, čekal starosta města Dalibor Carda s paní starostovou.

O skvělý hudební doprovod se postaraly swingový orchestr krumlovské ZUŠ pod vedením Pavla Hlaváče a Krumlovská dudácká muzika.