Podobnou zácpu pamatujeme snad jen z doby, kdy byla rekonstruována křižovatka u Porákova mostu. Nyní se to ale dělo za běžného provozu. Novinkou byly i zácpa směrem od Lipna. Ta vedla z centra a za kemp v Dobrkovicích. Tato sezóna jednoznačně dokládá, že je čas na urychlené dopracování dopravního generelu a následný tlak na krajský úřad, ve věci realizace obchvatu města. Má-li být Lipensko rájem turistiky, nesmí být Krumlov jeho peklem.