Naštěstí ne všude. V Loučovicích o Velikonočním pondělí nebyla o koledníky nouze.