"Já hejtman a náš masopust se vám slovem zaručujeme, že každý příbytek poctivě navštívíme a hospodáři masopustní kolečko zatancujeme," slíbil hejtman. "Dále pak večer v místním hostinci svá práva odložíme a při věnečku každou ženu do kola zavedeme. O půlnoci Masopusta za jeho hříchy po právu potrestáme a celodenní koledování slavnostně zakončíme."
Než se starosta uvolil povolení udělit, zeptal se hejtmana, co je to koleda, co znamenají kytky na kloboucích koledníků a co znamená jalovec na kloboucích. Hejtman správně odpověděl, že koleda je křížová cesta Pána Ježíše, kytky znamenají veselost koledy a jalovec představuje trnovou korunu Ježíšovu, a znal i odpovědi na další starostovy otázky, a tak povolení nakonec dostal. Průvod tak mohl vyrazit.