Všechno je přístupné zdarma, v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel, jen do chodeb si musíte vyzvednout vstupenku v pokladně zámku, pokud budou ještě nějaké volné.

Zahradnické muzeum, do něhož se dnes chodí z Důlní ulice, která spojuje Plešivecké náměstí a prostor před hlavní bránou do zámecké zahrady, a s ním i horská zahrada, se bude natrvalo otevírat nejspíše v létě v roce 2020. "Letos na podzim se začne stavět," říká Jiří Olšan, zámecký zahradník, který vás po muzeu i Paraplíčku provede. "Celé území nad řekou se historicky nazývá horská zahrada, ta vznikla kolem roku 1800. My zahradu obnovujeme, stabilizujeme svah a návštěvníkům zpřístupníme vycházkovou komunikaci, kterou se tehdy chodilo. Návštěvníci zahrady si užívali pohyb ve složitém terénu a mírnou fyzickou zátěž, jelikož už tehdy se vědělo, že to je zdravé. Cestou se kochali výhledem na město a na konci došli k paraplíčku, tam jim zvedli střechu, dostali čokoládu a užívali si vyhlídku."

Právě mechanismus na zdvihání Paraplíčka, který je stále funkční, je k vidění v budově Zahradnického muzea.

V Bellarii je k vidění další zajímavá dřevěná mašinérie, tzv. Kouzelný stůl. Z kuchyně Bellarie v přízemí, která je v neděli také otevřená, vedla šachta s výtahem, kterým se posílaly pokrmy do sálu o patro výš. Tam uvidíte mechanismus, s jehož pomocí se jídlo dopravovalo až nahoru do jídelny, takže se hodující panstvo mohlo nerušeně bavit bez přítomnosti služebnictva.