Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Mniši se usadili mezi Světlíkem a Černou, mýtili les, stavěli hospodářské budovy a věnovali se zemědělství. Mýcením vznikl světlý průsek, zdaleka viditelné návrší, vhodné místo pro svatostánek. Osada Světlík byla založena na svatotomášské stezce z horního Rakouska do Přídolí a Krumlova, po které se přepravovala sůl. Osada i kostel na světlém vykáceném místě se vyvíjely. Farnost od roku 1258 náležela pod klášter ve Schläglu u obce Aigen. To pomohlo mnichům, kteří bojovali o přežití v odlehlém lesním klášteře. Duchovní byli do Světlíku dosazováni ze Schläglu, ale když jich byl nedostatek, střídali se tu i faráři, kteří k žádně farnosti nenáleželi.

Život ve Světlíku nebyl jednoduchý.