Přihlásilo se množství žen, proto bylo třeba se přestěhovat z kavárny Jakub do zasedací místnosti kina. Jana Hanušová, která kurz vedla, má se zdobením perníčků bohaté zkušenosti a poskytovala ženám cenné rady. Vše si účastnice kurzu pochopitelně také vyzkoušely na místě.