Však si místní nadšenci dávají záležet, aby své kostýmy i svá stanoviště jak se patří strašidelně vyšperkovali. Stezka tradičně vedla lesem za panelovými domy.