Nebyl to výšlap nijak dlouhý, trasa měřila zhruba šest kilometrů, takže i když pochod nese název Pochod za puchejřem, skutečný puchýř snad žádného z účastníků nesužoval. Sraz všech byl na náměstí u infocentra, kde obdrželi mapu a obálku s úkoly.

Organizátoři z pořádajícího spolku Žabičky Horní Planá totiž pro zpestření na trasu připravili stanoviště s úkoly vhodnými jako pro děti, tak pro dospělé. „Máme tam čtyři stanoviště – házení na cíl, střelbu ze vzduchovky, kuželky a jiné sranda úkoly,“ vysvětlila předsedkyně spolku Markéta Moravcová. „A na konci pochodu čeká účastníky opékání buřtu, diplom a odznáček - jako to bývalo.“

Pochod za puchejřem je totiž v Horní Plané dávná a znovuobnovená tradice, v sobotu se konal čtvrtý ročník po obnovení. „Pochod býval už za minulého režimu, byla to hurá akce na 1. května, chodila spousta lidí,“ přiblížila Markéta Moravcová. „Pochod míval několik tras. Když jsme ho obnovili, připravili jsme na první ročník také několik tras, ale tolik lidí nepřišlo. Tak rok co rok vždy o Vánocích děláme jednu a tutéž trasu.“
K velké radosti organizátorů se letos dostavili účastníci v opravdu hojném počtu.