Ačkoliv byly děti právě nastoupené k zábavné soutěži, po objevení čerta bylo na sále v tu ránu vymeteno, jako když střelí. „Kde mám družstvo děvčat?" ptal se udiveně moderátor Pepa Maxa. Následovala nadílka, ale tu si děti musely vysloužit přednesem básničky nebo písničky.

Během odpoledne vystoupili také andělé v podání spolku Omlenické holubičky.

V neděli děti čekala další významná událost. U vánočního stromu odevzdávaly dopisy pro Ježíška nebeskému pošťákovi. K tomu děti zazpívaly koledy a v obci byla rozžehnuta třetí svíčka na adventním věnci.