„Už několik let jarmárek pořádáme společně se zdejším pracovištěm DDM,“ vysvětlila Růžena Lepšová z obecní knihovny. „Děti prodávají to, co během roku vyrobí, a s výrobky se mohou pochlubit i místní šikovní lidé, kteří mají možnost ukázat, co umí.“

Mezi nimi byla i Vlasta Pejšová, povoláním brusička skla, která zdobí už od října po večerech kraslice, které prodává jen na benešovském jarmárku. „Kromě malování voskem mám i vlastní techniku, vybrušuji vzory bruskou na sklo,“ pochlubila se. „A je tu se mnou i můj syn Lukáš, ten zase sám nazdobil spoustu perníčků. Až je prodá, chce si koupit háčkovaného Mata vedle u stánku.“

Své výrobky na jarmárku za symbolickou cenu prodávaly i děti z kroužku keramiky, který pod hlavičkou DDM Kaplice v Benešově nad Černou vede Petra Maláková, vedoucího výtvarného oddělení DDM. "Pracujeme tu už šestým nebo sedmým rokem," řekla. "A musíme poděkovat obci, která nás finančně podporuje. Máme tu krásnou dílnu, měli jsme i volnočasový klub Ulita pro děti, jsou tu jednoduše skvělé podmínky, máme dvě vypalovací pece i hrnčířský kruh." Od loňského roku kroužek rozšířil lekce, pořádá i hodiny pro předškoláky. "A končíme důchodovým věkem, takže na keramiku mohou chodit úplně všichni," dodala Petra Maláková. "Máme několik skupinek týdně, třicet děti chodí stabilně a k nim i dospěláci."