Kromě tradičních maškar do průvodu vyrazily i čtyři Rájovačky na sedačkách z centrifugy. "To byla neskutečně jednoduchá, a přitom velmi originální maska. Je vyrobená z kartonu a děvčata tam dokonce měla i malý otvor s reproduktorem, ze kterého pouštěly hudbu jak na pouti," dodává Jan Bouček.