„Posluchačům zahrálo pět rakouských a osmnáct českých muzikantů,“ řekl organizátor setkání heligonkářů Gerhard Scherhaufer, který kromě moderování sáhl také po nástroji a všem zazpíval. Všichni si s heligonkáři společně s radostí zazpívali.