Pro malé i velké návštěvníky byl připraven program, který byl malou ochutnávkou toho, čím se kmen Otyókwa zabývá. Návštěvníci si vyzkoušeli soutěže v zálesáckých a indiánských dovednostech a v poznávání přírody. Stříleli z luku, rozdělávali oheň bez sirek a výtvarně tvořili pod širým nebem. Vše se odehrávalo u osady Dlouhá v lokalitě zvané Jeryn.