Přitom viděli modelovou výuku předmětů v hudebním a výtvarném oboru a v tanečním kurzu, také moderní akustický koncertní sál a další prostory.

Prezentovaly se zde všechny vyučované obory - hudební, výtvarný a aktivity.

Petr Skřivánek