Prvních osm občánků se narodilo loni, druhých osm během prvního půlroku letošního roku. V kulturním pásmu vystoupily děti ze školky. Nové dětičky dostaly od obce na upomínku zlatý přívěšek s příslušným znamením, pamětní list a maminka kytičku.