„Naštěstí se provoz na řece obejde bez většího omezení, je jen přesunutý k levému břehu,“ vysvětlil Radek Šťovíček, předseda Spolku Vltavan – sdružení půjčoven a kempů na Vltavě. „Plavební znaky jsou pro všechny uživatele plavební cesty závazné, to znamená i pro vodáky,“ upozorňuje. „Kdo je poruší, může být sankcionován, a pokud se cokoli stane, je to jeho chyba.“ Značky vodáky odklání do míst, kam by kusy skály, pokud by se zřítila, už dopadnout neměly.

„Nad řekou jsou zavěšeny dvě šipky, mezi které se nesmí vplouvat,“ upřesnil. „Na jezu s označením čísla jezu je další plavební znak, který v daném profilu zakazuje splouvání, a pod jezem vlevo na stromech je modrobílý znak, který znaky ruší.“

Povodí Vltavy zároveň upravilo koryto řeku u levého břehu tak, aby vodáci mohli jez splout, pokud to stav vody dovolí, anebo lodě a rafty přenést pod levobřežní opěrnou zdí. Otázka je, jestli vodáci znají znaky znají a budou je respektovat, protože fyzicky zabránit splouvání šlajsny nejde.

Co se skály týká, příští pátek se sejde komise, v níž sedí zástupci Lesů ČR, Povodí Vltavy, města, horolezců či půjčoven lodí a kempů. „První fáze sanace řeší odstranění bezprostředního stavu ohrožení,“ upřesnila mluvčí města Petra Nestávalová. „Ta by měla být hotova do 30. 6.“ Sanace a stabilizace skály by mohla skonči do konce roku.