Stejně tak byl sál plný žen i v pátek večer a ženy obdarované květinami - jarními primulkami - se při muzice duo JaMaAl manželů Brožových skvěle bavily tancem i zpěvem. Během večera nechyběly zábavné vystoupení a bohatá tombola.