Zatímco v březnu se zdálo, že je obsazení ordinace konečně vyřešené, prvního dubna bylo náhle vše jinak.

„Ordinace fungovala vcelku bez problémů,“ líčil starosta Malont Vladimír Malý. „A na apríla mi náhle z G8, která lékařskou službu v Malontech zajišťovala, ve tři hodiny odpoledne volali, že v Malontech doktor ordinoval naposledy.“ Většina členů komise výběrového řízení na kraji totiž provozovat ambulantní zdravotní služby v Malontech nedoporučila.

„Veškerou zdravotní péči vám rádi poskytneme v naší ordinaci v Kaplici,“ vzkázala Malontským G8 Open. „Naše sestřička za vámi bude i nadále docházet v rámci návštěvní služby sestry v terénu.“ Zároveň bude přítomna v ordinaci každý pátek od 7 do 10 hodin.

S tím se obec nemíní smířit, neboť v Malontech lékař vždy býval. „My jsme ordinaci připravili, vybavili, zakoupili přístroje, krásně se to rozjelo,“ říká Vladimír Malý. „Ať je tu někdo jiný, ale doktora tu chceme. Praktický lékař tu působil déle než 50 let, obec se navíc za posledních dvacet let rozrostla o více než 41 procent obyvatel na současných 1400. Máme tu školu a školku, tak proč by tu najednou neměl být lékař?“

V Kaplici ordinovali dva lékaři. Ovšem jeden z nich neskončil v rámci zkušební doby pouze v Malontech, ale i v Kaplici, takže v současnosti ordinující lékař Libor Hlavatý má práce až až.

Skutečnost se ale má tak, že záporný výsledek hlasování výběrové komise neznamená, že G8 Open přišla o oprávnění poskytovat v Malontech zdravotní služby. Co komise nedoporučila, je, že (ohledně Malont) nepodpořila uzavřít smlouvu mezi G8 Open a zdravotní pojišťovnou. „Ordinace v Malontech v březnu fungovala bez jakékoliv smlouvy s naší pojišťovnou,“ sdělila starostovi Bronislava Hlachová, ředitelka Regionální pobočky Plzeň Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. „Pokud se obec domluví se společností G8 Open na snížení úvazku v Kaplici ve prospěch úvazku v Malontech, je to určitě k jednání. Pak je potřeba, aby G8 na Malonty úspěšně absolvovala výběrové řízení.“

Společnost G8 Open zahájila provoz v Malontech v březnu provizorně, protože negativní výsledek výběrového řízení neočekávala. „Chtěli jsme mít v Malontech plnohodnotnou ordinaci,“ vysvětluje Barbora Geny, provozní ředitelka G8 Open, s.r. o. „Ve spolupráci s obcí jsme ji připravili na provoz, nechali si vyhlásit výběrové řízení, které jsme absolvovali, nicméně stanovisko komise složené ze zástupců kraje a pojišťoven bylo zamítavé. To bylo opravdu nečekané a velmi nepříjemné překvapení…“

S jedním svým lékařem v Kaplici se G8 Open ale nespokojí. „Intenzivně sháníme do Kaplice jiného lékaře,“ ujistila Barbora Geny, „Momentálně je v Malontech jednou týdně sestra, obyvatele Malont ošetřujeme v Kaplici. Pokud obec nechá vypsat nové výběrové řízení a my budeme mít lékaře, určitě se do řízení přihlásíme.“ Barbora Geny ubezpečila, že pokud seženou lékaře, jsou v případě potřeby ochotni ubrat i nějaké hodiny úvazku jinde ve prospěch Malont.

„Obec neustoupí a bude činit v rámci zákonných možností vše pro to, aby Malonty praktického lékaře získaly,“ zdůraznil starosta Vladimír Malý.