Dopadly volby podle očekávání? Zástupci kterých stran by mohli vládnout městu z pozice radních? A kdo bude příštím starostou? Na to jsme se ptali osobností z regionu.

komunalni_volby_CK_18_Mikes František Mikeš, bývalý přednosta okresního úřadu, býv. starosta Českého Krumlova, býv náměstek ministra kultury:

Podle mého názoru se fragmentace života ve městě Český Krumlov (zvlášť jsou jednotlivá sídliště, zvlášť centrum a jiné části) projevila i do výsledku voleb. Proto složit stabilní zastupitelstvo, které potáhne za jeden provaz a bude se řídit společným zásadním programem, bude těžké. Takovýto výsledek voleb, kdy není v Českém Krumlově výrazná osobnost či uskupení, které by udávaly hlavní krok, a v zastupitelstvu je zastoupena řada stran a sdružení, kdy každé z nich má své názory, je to nejhorší, co se mohlo stát. Mandáty zvolených uskupení jsou slabé, a tak nebude snadné sestavit zastupitelstvo a radu. I když většina má v programech podobné body, je otázka, nakolik je budou spojovat nebo naopak rozdělovat názory na body ožehavé, jako je třeba dceřiná společnost města ČKRF….Povinností zvolených však je se shodnout, jenomže se budou potýkat i s tím, že to budou muset skloubit s tím, co naslibovali voličům. Bude to komplikované.

Hana Jirmusová, ředitelka Egon Schiele Art Centra v Č. Krumlově Hana Jirmusová,ředitelka Egon Schiele Art Centra v Č. Krumlově: Zatím jsem se podívala na výsledky voleb jenom zběžně, ale zdá se mi, že z velké části kopírují současný stav, tedy dosavadní složení zastupitelstva města. V některých uskupeních jsou možná jiní lidé - třeba v ANO. Také mě překvapilo, jak se rozptýlili bývalí členové krumlovské ODS a že v ODS nezůstal kámen na kameni. Myslím však, že obyvatelé vystavili účet radnici, v němž obstála. Český Krumlov má stanovené jasné cíle, poslední dobou se hodně mluvilo s lidmi - i díky našemu projektu UNES-CO - a všechny politické subjekty se ve svých předvolebních vyjádřeních vcelku shodují, co se týká získávání peněz z turismu a podobně. Jsou tedy na jedné lodi a mají důvod se domluvit. Jsou rozumní, takže šance domluvit se tady je.