Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače podmaní intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím interpreta a skladatele v jedné osobě, s duší hudby. V roce 2000 byl jmenován historicky prvním vysokoškolským profesorem kytary v ČR. Pořad, který Štěpán Rak v Maškarním sále představil, nesl název Cesta do pohádky. Autor zde hudební řečí vyprávěl slavné pohádkové příběhy, oslavil však i pohádkové bytosti, zazněla hudba s pohádkovou tématikou, jakou je boj zla a dobra nebo síla lásky. Štěpán Rak vystoupil spolu se svým synem, rovněž kytaristou, Janem-Matějem Rakem.

Během programu zazněly skladby: Alfred Strejček, Štěpán Rak: Pocta J. A. Komenskému, Štěpán Rak: Cesta do pohádky: Alenka v říši divů, Malá mořská vila, Gulliverovy cesty, Dobro a zlo, Císařův slavík. Improvizace na barokní téma. Koncert na chvíli přerušila přestávka s občerstvením a následovaly skladby Jaroslav Ježek: Tmavomodrý svět, Ezop a brabenec, Tři strážníci, Stonožka, Isabel Valse, Equatorial Rag, Anonym: Romanza a Jaroslav Ježek: Život je jen náhoda.