Dějištěm Živého Betléma se opět stalo druhé zámecké nádvoří. Účinkující ale návštěvníci Krumlova mohli předtím spatřit také na náměstí, Klášterním dvoře či u Chrámu sv. Víta. Na zámku pak vznikl Biblický živý obraz se zpěvy vánočních koled pod režií Vladimíry Konvalinkové. V Betlému vždy účinkují občané a soubory města.