Své výrobky na prodejní výstavě představilo devatenáct spoluobčanů, a byly to skutečně krásné výtvory. To dokládaly poznámky návštěvníků, zejména dětí z mateřské školy typu: “To bylo boží.“

"Také v kronice, kterou si k těmto událostem vedeme, byla jen slova chvály na to, jaké šikovné lidi ve městě máme," potěšilo předsedkyni klubu Jiřinu Kozákovou. Vystavené výrobky byly k prodeji za opravdu lidové ceny. Členky klubu, jako vždy, připravily sladké i slané pohoštění, a pro zahřátí nechyběl ani výborný punč.

Klub seniorů Větřní