Generála doprovázel zástupce velitele Pozemních sil AČR brigádní generál Ladislav Jung a velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník gšt. Josef Trojánek. Hosty na heliportu Ondřejov přivítal řídící cvičení a zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovník Jan Štěpánek a velitel jednotky podplukovník gšt. Milan Zvirinský.

Během situačního brífinku se generál Opata seznámil s taktickým námětem, cíli cvičení a úkolem jednotky. „Prapor byl vyčleněn ze sestavy 4. brigády rychlého nasazení a byl dán do podřízenosti divize. Její velitel ho využívá jako zálohu,“ vysvětlil plukovník Štěpánek a dodal: „V rámci rozehry jsou jednotlivé incidenty koncipovány tak, aby byly zapojeny bojové jednotky i jednotky bojové podpory a zabezpečení. Nyní je prapor rozmístěna v týlu divize a jeho úkolem je vybudovat blokovací postavení a zamezit postupu nepřítele.“

Podle plukovníka gšt. Trojánka je smyslem cvičení sladění jednotek. Štáb musí být schopen velet a řídit podřízené jednotky, velitelé a vojáci musí rychle reagovat na vývoj situace na bojišti a vést taktickou činnost jako je přesun, obrana a útok.

Následovala dynamická ukázka, kdy vojáci předvedli postup při nastřelení blokovacího postavení. Generál Opata se během výcviku osobně setkal s cvičícími v přidělených prostorech odpovědnosti, ptal se jich na zkušenosti s taktickou výstrojí a vybavením jednotky. Zdůraznil, že jednou z priorit je modernizace pozemních sil: „Musíme modernizovat stávající techniku a pořizovat novou. Celkově budeme posilovat bojové schopnosti manévrových jednotek.“

Do výcviku se zapojila také pěší rota Aktivní zálohy 44. lehkého motorizovaného praporu. Cvičení v takto velkém rozsahu absolvují vojáci minimálně dvakrát ročně.

V současné době jsou jindřichohradečtí vojáci nasazení v Mali. Jejich úkolem je ochrana velitelství výcvikové mise EUTM v hlavním městě Bamaku, doprovod osob a konvojů. Na základně Koulikoro se podílejí na výcviku malijských vojáků.

44. lehký motorizovaný prapor "Generála Ereta" je organizačně začleněn do struktury 4. brigády rychlého nasazení Pozemních sil AČR. Plní úkoly v operacích na území ČR nebo mimo něj a to samostatně nebo v rámci uskupení. Je určen pro boj v těžko přístupných oblastech. V jeho výzbroji jsou lehká obrněná vozidla (LOV) Iveco.

podplukovnice Vlastimila Cyprisová