22:00 - Rekordní účast z podzimních voleb byla překonána. K urně přišlo 164 voličů z 206 registrovaných (před kontrolou platnosti hlasů), což znamená 79,61procentní volební účast - v říjnu 2014 byla 78,41 %. Volební místnost je uzavřena a komise se pouští do kontroly a počítání hlasů. "Musíme zkontrolovat každý hlas, jestli je platný," vysvětlila předsedkyně komise Jana Jakubcová. "Není to jen tak, musíme přepočítávat počty křížků a podobně." Předsedkyně pak hlásí jednotlivé hlasy zapisovateli, zatímco zbylí dva členové komise sčítání kontrolují. Jakmile komise hlasy spočítá, vyplní formuláře v počítači, odveze je vytištěné do Vyššího Brodu. Tam pověřený pracovník registračního úřadu, který má na starosti např. i registraci volebních listin, v noci na pracovišti na městském úřadě ve Vyšším Brodě výsledky zanese do systému. Český statistický úřad je krátce nato vyvěsí na webové stránky volby.cz, což by mělo být zhruba půl hodiny před půlnocí. 

19:30 - Už více než půl hodiny je na výtoňském obecním úřadě úplný klid, v urně ve volební místnosti společně s přenosnou urnou je nyní vhozeno 152 hlasů. Volební účast se prozatím zastavila na necelých 74 procentech.

17.55 - Množství obyvatel Výtoně, kteří přicházejí k volební urně, značně polevil. Hlavní nápor se odehrál zhruba do 13. hodiny. V této chvíli přibyl v poslední hodině pouze jeden volič, takže se počet zvedl na 148. Volební komisi začíná být dlouhá chvíle, přesto se nějak zabaví. "Teď třeba sledujeme v televizi závod v biatlonu," říká s úsměvem zapisovatel komise Martin Řepa. 

16:50 - Po odchodu čtveřice voličů z Pasečné, kde jich je celkem registrováno 20, se počet vhozených hlasů prozatím zastavil na čísle 148. Volební účast tak překročila 70 % (zatím je 71,84 %).

15:55 - Právě padl rekord - svůj hlas odevzdala volička s pořadovým číslem 138. "To je nejvíc hlasů za minimálně poslední čtvery patery volby, od roku 1998," okomentoval zapisovatel volební komise Martin Řepa. Vzhledem k vyššímu počtu registrovaných voličů ale zatím nebyla překonána rekordní volební účast z října 2014, 78,41 %. 

15:50 - Svůj hlas do volební urny vhodilo zatím 137 voličů, 66,5 % ze všech zaregistrovaných voličů. Do konce voleb zbývá ještě šest hodin. 

15:14 - Volební účast ve Výtoni dál stoupá, i když většina voličů se podle všeho dostavila dopoledne. Volební komise hlásí 131 vhozených hlasů, účast tak dosáhla téměř 64 procent. 

14:19 - "Zatím odvolilo 120 voličů," potvrdil člen volební komise Martin Řepa. Volební účast tak stoupla na téměř 60 %. 

12:00 - Osmdesát šest voličů má odvoleno, v poledne, po pěti hodinách voleb, je volební účast 42 %. 

11:35 - K volbám přišli i manželé Franz a Will Hoolwerfovi. "Žijeme tu od roku 2006," uvedla Will Hoolwerfová, "koupili jsme tu pozemek a máme nový dům. Je tu nádherná příroda a velmi milí lidi." Pocházejí z holandské vesničky, která je ještě menší než Přední Výtoň. Jediné, s čím mají trochu problémy, je jazyk.

11:20 - Volební komise se s přenosnou urnou vrací z terénu se čtyřmi hlasy.

11:00 - Odvolit zatím přišlo asi 40 procent registrovaných voličů. Potvrzují se tak předpoklady, že v obci bude, stejně jako v podzimních volbách, vysoká účast. 

10:55 - Dva členové volební komise, Martin Řepa a Jan Kuchař, vyrazili do obce s přenosnou urnou za čtyřmi voliči, kteří jsou nemocní nebo špatně pohybliví. 

10:30 - Zatím k volbám dorazilo 60 voličů z registrovaných 206, tedy téměř třetina. Volby mají poklidný průběh, voliči chodí po jednom nebo po malých skupinkách.

7:01 - 206. Tolik je v Přední Výtoni na samém počátku nových voleb do obecního zastupitelstva registrovaných voličů. 

7:00 - Dveře volební místnosti se otevírají, voliči budou do 22. hodiny večerní rozhodovat, kteří kandidáti ze čtyř sdružení nezávislých kandidátů (SNK) zasednou v novém zastupitelstvu. Oproti podzimním volbám, kdy kandidovala sdružení tři, jsou tentokrát čtyři: SNK pro Přední Výtoň (č. 1, lídr kandidátky Pavel Zvonař), SNK Lipno  (č. 2, lídr Jan Bittner), SNK II. (č. 3, lídr Petr Klobusovský) a SNK I. (č. 4, lídryně Regina Houšková).

6:30 - Dosavadní starostka obce se sešla s volební komisí ve složení Jana Jakubcová (předsedkyně), Oldřich Kuchař, Martin Řepa a Jan Kuchař, aby jí předala volební lístky pro ty, kteří si je zapomenou doma nebo jim nebyly doručeny. Volební komise z trezoru vytáhla seznam voličů a připravuje se na otevření volební místnosti