Vysvětlili to tím, že nebudou koalici, kterou tvoří čtrnáct zastupitelů z KDU-ČSL, Nezávislých a TOP 09, SN Město pro všechny, Nezávislých a Zelených, ČSSD a Reálného Krumlova, dělat stafáž. A to i přesto, že je starosta ujistil, že mají mít všechna zvolená uskupení zástupce jak ve finančním, tak v kontrolním výboru, kde má mít opozice i předsedu, a také v dozorčích radách městských společností a v komisích rady města.

Po zvolení vedení města, tj. starosty, místostarostů a radních, které proběhlo poměrně hladce poté, co neprošel návrh zastupitele ANO Rudolfa Bláhovce zvolit starostkou Barboru Šiftovou (ANO) a starostou byl už potřetí zvolen Dalibor Carda (Město pro všechny), jak bylo v koalici domluveno, přišlo při ustavujícím zasedání na řadu zřízení finančního a kontrolního výboru.

Podle zákona musí být předsedou výboru člen zastupitelstva a počet členů vč. jejich předsedů musí mít nejméně tři a musí být lichý.

„Dopředu říkám, že v Krumlově dodržujeme pravidlo, že předseda finančního výboru je volen z řad koalice a předseda kontrolního výboru z řad opozičních zastupitelů,“ předeslal Dalibor Carda. „Počítáme i s tím, že každé zvolené uskupení by mělo jednoho člena v každém výboru.“

Pak zastupitel Václav Velek (PRO 2016) navrhl desetiminutovou pauzu. Po ní přišlo na řadu hlasování o předsedovi finančního výboru, na kterého navrhla koalice Romana Kneifla (KDU-ČSL).

Slovo v diskusi si vzal Václav Velek: "Já bych za nás za PRO chtěl říct, že se nám nelíbilo, jakým způsobem jste s námi jednali, co se týká obsazování komisí a výborů, kdy nám dva dny předtím byl poslán e-mail, ať si vybereme nějaké jméno. Kontrolní výbor, to je automaticky právo opozice, a jestli tam od nás bude ten nebo ten, do toho vám nic není. Kontrolní výbor je od toho, aby vás kontroloval, a abyste si schvalovali, jestli tam bude ten nebo onen, to je podle mě drzost."

"Teď vám nerozumím, protože jsem říkal, že předsedu kontrolního výboru má právo vybrat si opozice, a pokud byste si ho vybrali, my nemáme důvod ho bojkotovat a hlasovali bychom pro něj," ohradil se starosta Dalibor Carda. "Pokud se nám to nepodaří projednat dnes, můžeme nechat volbu členů výboru na příští zastupitelstvo."

"V žádném případě nebudeme do výborů nikoho obsazovat," oznámila na to konto Barbora Šiftová. "Pokud nám nebyly nabídnuty ani minimální pozice v komisích, které budou teprve navoleny, jak mě informoval pan Hermann, je to pro nás jako pro vítěze voleb a pro stranu, která volby ve městě vyhrála morálně, neúnosná situace."

Na to reagoval Josef Hermann tím, že ANO, které o procento hlasů v Krumlově zvítězilo, mělo dost prostoru na to, aby dalo dohromady svou vlastní koalici, což se mu ovšem nepodařilo. "Oslovili všechny subjekty, sedli si s nimi, zjistili, jaký kdo má postoj ke koalici, kterou oni navrhovali. Věci se nehnuly, tak začali jsme jednat my na půdorysu bývalé koalice," vysvětlil Josef Hermann.

"Nakonec jsme tato jednání dovedli do konce. Já jsem se osobně s pověřením koaličních zastupitelů a partnerů sešel s PRO 2016 i se zastupiteli za ANO, kde jsme si některé věci vyříkali a bavili jsme se o tom, jak si představujeme spolupráci. A hovořil jsem s nimi jako s těmi, kteří do koalice nebyli zahrnuti. Řekl jsem jim taky, že nechceme, aby mezi koalicí a opozicí byla jenom válka a aby předložili svoje představy o tom, co by chtěli oni sami za sebe dostat do programového prohlášení, a že by si postavili samozřejmě předsedu kontrolního výboru."

O komisích rady se s nimi prý nebavil proto, že je nemá dořešené ještě ani sama koalice, takže to bylo bezpředmětné a předčasné.

Barbora Šiftová ho následně obvinila z toho, že se dopouští klasické demagogie, a že oni se perou za to, aby se dostali do komisí. "Vykonávat opozici tím, že chodíme na zastupitelstva, která jsou předem rozhodnuta, to je přece blbost. Mám takový pocit, že my všichni za opozici jsme tu de facto zbyteční. Takže myslím, že můžeme v klidu a v pohodě odejít."

"O komisích jsme ještě nejednali, a jak jsem řekl, počítám s tím, že v obou výborech budou zastoupeny všechny subjekty v zastupitelstvu města," zopakoval Dalibor Carda. "Samozřejmě se počítá i s tím, že zástupci opozice by měli být v dozorčích radách společností, tak jsme to vždycky dělali a nemáme s tím žádný problém. A nemáme problém ani s tím, aby v komisích byli zástupci opozice, nevím, kde jste na to přišli, že vás úplně vyřadíme."

Nato se všichni opoziční zastupitelé zvedli a ze sálu bez dalšího slova vysvětlení odešli.

Zbylí zastupitelé se pustli do hlasování o finančním výboru. Předsedou finančního výboru zvolen Roman Kneifl. Dalibor Carda následně navrhl na člena finančního výboru Milana Vaňáska za Město pro všechny, Jiří Klosse Hanu Procházkovou za Reálný Krumlov. Finanční výbor tak byl zřízen, protože má minimální počet členů, tj. tři.

Pak měla následovat volba předsedy kontrolního výboru. „Předpokládali jsme, že tuto funkci bude zastávat některý z nekoaličních zastupitelů, žádného tu ale nemáme, takže tato volba je bezpředmětná a necháme ji na příště,“ uzavřel starosta Dalibor Carda.

Starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.
Krumlov má za sebou ustavující zastupitelstvo, starostou je dál Dalibor Carda
Krumlovská koalice. Zleva: Oldřich Hluško, šéf hnutí Reálný Krumlov, a krumlovští zastupitelé Jiří Klosse (Reálný Krumlov), Jiří Bloch (Nezávislí a Zelení), Roman Kneifl (KDU-ČSL), Bohumil Florián (Město pro všechny), Jiří Olšan (KDU-ČSL), Martin Fürst
Podepsáno! Český Krumlov má novou koalici
Ustavující zasedání nového zastupitelstva ve Velešíně.
Novým starostou Velešína je Petr Vágner
Ilustrační foto.
Výstava poprvé představí největší sbírku jihočeských betlémů