Kolem mostu přes Malši v Kaplici u Bělidla začal stavební ruch. V první řadě jsou to zemní práce, protože je třeba přeložit inženýrské sítě a následně v sousedství mostu instalovat most provizorní, po kterém bude vedena objížďka a po němž budou řeku přecházet i pěší.

Dosavadní most je zastaralý a potřebuje zrekonstruovat. Nahradí ho most nový. „Současný most je nevyhovující,“ sdělil Jan Vácha z odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje. „Na mostě evidenční číslo 154-003 je v současnosti pouze jeden jízdní pruh. Most, stejně jako navazující části, je bez chodníku. Má nevyhovující záchytný systém a ani zatížitelnost mostu nevyhovuje současným požadavkům.“

Most buduje kraj ve spolupráci s městem, hlavním dodavatelem stavby je firma Strabag, a. s. „Nyní připravujeme provizorní přemostění,“ ukazoval na staveništi stavbyvedoucí Miroslav Kohl. „Součástí stavby je přeložka vodovodu, tu děláme jako první. Kvůli provizornímu přemostění budeme muset zatrubnit Novodomský potok, který vtéká do řeky v místě, kudy povede provizorní most a objízdná trasa. Potok povedeme dvěma potrubími o metrové dimenzi. Následně je na řadě přemostění. A teprve pak začneme bourat původní most, zakládat nový a realizovat stavbu nového.“

Letohrádek Bellárie v zahradě krumlovského zámku prochází rekonstrukcí.
Letohrádek Bellárie památkáři renovují. Ale práce provoz otáčka nezastaví

Budoucí most dopravu přes řeku zkvalitní z hlediska provozu i bezpečnosti. „Nynější most je jednopolový, nový most bude mít pole dvě,“ popsal Miroslav Kohl. „Bude širší, protože vozovka je v místě přemostění zúžená a nemá potřebnou šířku.“

Kdy dojde na instalaci provizorního mostu, závisí na počasí. „Ten původní utrpěl škody po povodni,“ připomněl starosta Kaplice Pavel Talíř. „Přes řeku bude položen náhradní železný most. Investorem akce je kraj, my se přidáváme, protože tam potřebujeme vybudovat také chodník, který tam chyběl. Na mostě to bylo nebezpečné hlavně pro chodce. Když jela auta, bylo to o život.“

Kromě vybudování nového mostu budou upraveny i úseky silnice II/154 před a za mostem. „Celková délka úpravy komunikace činí 106 metrů,“ doplnil Jan Vácha. „Firma provede výstavbu nového chodníku, přeložky inženýrských sítí dotčených stavbou, vybuduje nový pravostranný chodník před a za mostem.“

Přes provizorní most povede jednosměrná objízdná trasa řízená semafory. Těžká doprava bude vyloučena. Objízdné trasy pro nákladní dopravu budou během stavby etapově měněny, takže je nutné opravdu sledovat dopravní značení. Po celou dobu stavby ale nebude omezen provoz veřejné linkové dopravy. Úplná uzavírka mostu potrvá do 12.12.2022.