Nevěřícný údiv vyvolá teď prakticky na každé tváři pohled na spodní konstrukci českokrumlovského Lazebnického mostu. Ani ne rok a půl poté, co byl kompletně opraven, jsou na nosnících znát stopy rzi, odpadající barvy nebo popraskané dřevěné trámy.

Jak se redakce Českokrumlovského deníku na vlastní oči přesvědčila, výsledek ani zdaleka nepřipomíná, že se do mostu před poměrně krátkým časem investovalo více než šest milionů korun.

Lazebnický most leží na nejvýznamnější a nejexponovanější turistické trase v Českém Krumlově a spojuje historické centrum města a státní hrad a zámek. Dřevěná konstrukce pod sebou ukrývá mohutné kovové nosníky, které specializovaná firma na jaře roku 2009 zbavila původních nátěrů a rzi poměrně drsnou metodou, pískováním.

„Když začala firma pískovat konstrukci, měl jsem na terase plných sedm stolů lidí, do tří minut byli všichni pryč,“ uvedl tehdy jeden z číšníků vedlejší Lazebny Petr Rehberger.

„Teď se bojím, že se celá situace bude opakovat, to by nám značně zkomplikovalo živnost,“ dodal v pátek Rehberger s tím, že se určitě bude chtít spojit s dalšími podnikateli centra a případně i společně postupovat dál.

Několikatýdenní rekonstrukci mostu doprovázel před rokem a půl totiž mohutný hluk o síle startujícího tryskáče a oblaka bílého drobného prachu, který usedal po značné části historického centra.

To se značně podepsalo na návštěvnosti okolních restaurací a poklesu tržeb. Výjimkou nebyl případ, kdy turista odmítl zaplatit za kávu pokrytou bílým křemenným práškem, který zároveň drtil i v zubech.

„Tenkrát nám řekli, že po opravách budeme mít deset, možná patnáct let pokoj. Bolelo to, ale vydrželi jsme. A co teď? To se bude něco takového dít každým rokem?“ dodal v pátek Piero Gelsomino, majitel kavárny na protější straně Lazebny.

Podobně zareagovali i oslovení číšníci a majitelé dalších okolních restaurací. A nejen ti jsou překvapeni stavem konstrukce. Deník zaslal emailem fotografie pořízené pod mostem i starostovi Luboši Jedličkovi.

„Na zhotovené dílo je šedesátiměsíční záruka a dílo bylo řádně převzato odborem investic za vedení ještě inženýra Luštického a tento stav, který jste mi ve fotodokumentaci poslal, přeposílám rovněž tajemníkovi městského úřadu a současnému vedoucímu odboru investic a správy majetku, aby vstoupili do jednání s dodavatelem díla v rámci záruk plynoucích ze smlouvy,“ odpověděl Luboš Jedlička a dodal: „V tuto chvíli nemám informace, že by se měla mostní konstrukce pískovat znovu.“

Podle sdělení Lumíra Luštického byl vzhledem k charakteru stavby a technologickému postupu prací technický dozor na stavbě přítomen prakticky každý den. Navíc na stavbě probíhal po celou dobu realizace rekonstrukce i autorský dozor projektanta.

„V rámci provádění stavebních prací nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky, které by upozorňovaly na případné budoucí vady díla. K poskytnuté fotodokumentaci nelze proto říci nic jiného, než že je nutné na zhotoviteli díla požadovat nápravu, a to v rámci platné záruční doby,“ shrnul Lumír Luštický.

Tajemník českokrumlovského městského úřadu Jindřich Fadrhonc v pátek potvrdil, že dodavatel stavby bude k mostu pozván příští týden.