Rekonstrukce vodovodů a kanalizací za 13,8 milionu, podíl ve výši 2,3 milionu k získané dotaci na opravu mostu u kina nebo 1,7 milionu korun na nové sociální zázemí v budově základní umělecké školy.

To jsou nejvýznamnější položky na výdajové straně rozpočtu města Český Krumlov na příští rok. Jako vyrovnaný jej v minulém týdnu schválili zastupitelé. Českokrumlovští tak budou hospodařit s částkou 372,6 milionu korun.

„V rozpočtu jsou připraveny i peníze, které můžeme použít jako vlastní podíly k dotacím, o něž teprve budeme žádat. To se týká například rekonstrukce kanalizace, komunikací a veřejného osvětlení v Nových Dobrkovicích nebo revitalizace sídliště Za Nádražím,“ vyjmenoval starosta Luboš Jedlička.

Úvěr bude třeba

Dostat se má i na první etapu rekonstrukce autobusového nádraží. „Tuto akci chceme financovat z vytendrovaného úvěrového rámce, který odbor financí zpracuje po Novém roce a poté jej předloží ke schválení radě a zastupitelstvu,“ vysvětlil starosta.

Doplnil, že rekonstrukce nástupních ploch, která by měla být hotova na konci léta, spolyká 22 milionů korun, dalších 1,5 milionu korun padne na projektové přípravy.

V příjmové části rozpočtu patří k nejvýznamnějším položkám očekávaný výnos z prodeje pozemků mezi železniční tratí v Tovární ulici a supermarketem Terno ve výši 16,7 milionu korun či pět milionů, které chce město získat prodejem nepotřebných domů ve městě.

Z letošního finančně těžkého roku vyvázlo město bez dluhů i díky 44 milionům korun za prodej pozemků v Domoradicích. Peníze po několikaměsíčních průtazích dorazily na účet města v minulém týdnu.