Konkrétně dosloužilá pastevní ohrada v národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce a louka v přírodní památce Výří vrch. „Pomoc nám nabídli skauti ze střediska Walden v Českých Budějovicích,“ říká Tereza Rejnková ze Správy CHKO Blanský les. „Nabídku jsme rádi využili a připravili jsme úklid luk na začátek října.“

„Skauti dorazili navzdory ne právě příznivému počasí v neuvěřitelném počtu – sešlo se 105 dobrovolníků!“ potěšilo pracovníky správy. Díky tomu, že ruce k dílu přiložilo tolik lidí, se jim podařilo vyklidit nejenom dosloužilou ohradu, ale také vytrhat borový nálet na Výřím vrchu, což bylo fyzicky značně náročné.

„Velmi hustý nálet borovice ohrožoval cenná luční společenstva,“ vysvětlil Radek Janák ze Správy CHKO Blanský les. „Vytrhávání borového náletu sice asi nepůsobí na pohled moc ekologicky, ale kdyby se to neudělalo, zarostly by druhově bohaté louky borovým lesem, a to by byl konec vzácných druhů orchidejí a motýlů.“

„V těchto lokalitách roste třeba orchidej kruštík tmavočervený,“ uvedla příklady Tereza Rejnková. „Ten vyžaduje zásadité vápencové podloží a luční porosty. Žijí tu různé vzácné druhy motýlů, třeba modrásek vikvicový, z ptactva druhy otevřených stanovišť, jako ťuhýk obecný a šedý nebo krutihlav obecný.“

Louky ve Vyšenských kopcích jsou v potřebném stavu každoročně udržovány pastvou nebo kosením. „Pastva v této oblasti má tradici už od dob Jakuba Krčína,“ podotkla Tereza Rejnková.