Lidí, kteří by chtěli v regionu pracovat jako ošetřovatelé, je zoufale málo. Po sanitáři nejnižší zdravotnický pracovník nepatří k nejoblíbenějším oborům. Po změnách ve vzdělávání zdravotníků se ani nenabízí příliš možností, jak se v oboru vyučit, což se nyní snaží změnit českokrumlovská nemocnice.

Příklady náplně práce ošetřovatele:

- hygienická péče u pacientů
- podávání stravy pacientům
- úprava těla zemřelého
- péče o vyprazdňování pacientů

„Ošetřovatelů je vážně málo. Jelikož nejsou, tak je po nich samozřejmě velká poptávka. Takřka žádná škola to dnes už nevyučuje, tak jsme se rozhodli otevřít akreditovaný kurz ošetřovatel – ošetřovatelka,“ řekla hlavní sestra českokrumlovské nemocnice Dana Podholová.

Absolvent kurzu pak najde uplatnění nejen v nemocnici, ale například i v zařízeních pro seniory, hospicích, ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči či v léčebnách dlouhodobě nemocných. Podholová nevyloučila, že si tak českokrumlovská nemocnice vyškolí i své budoucí zaměstnance.

„Jsme v širokém okolí jediní, kdo toto proškolení poskytuje. Obor ošetřovatel byl před změnou systému vzdělávání zdravotníků normální součástí zdravotnické školy, jenomže jak se zavedl obor zdravotnický asistent, tak ošetřovatel vymizel,“ řekla Podholová.

A jak to tak vypadá, minimálně do českokrumlovské střední zdravotnické školy se hned tak nevrátí. „Není možné si ho otevřít, protože musíme žádat o akreditaci těchto oborů. Musíme je mít schválené ministerstvem školství,“ řekla ředitelka českokrumlovské střední zdravotnické školy Martina Kokořová.

„Tyto obory jsou dnes spíše pomocné, tak se nevyučují. Není o ně žádný zájem. Možná, kdybychom měli dálkové vzdělání, jako denní by to studoval málokdo,“ dodala ředitelka školy.

Chybí vzdělání

Dana Podholová však zmínila, že o nový vzdělávací akreditovaný program Nemocnice Český Krumlov zájem je. Problémem je ale podmínka, kterou musí zájemce splnit, aby mohl být do kurzu přijat.

„Musí mít minimálně splněné středoškolské vzdělání nebo učiliště. A to bohužel hodně lidí nesplňuje,“ řekla Podholová. Nebýt tohoto požadavku, byl by podle hlavní sestry zájem obrovský.

„Hlavně v dnešní době vysoké nezaměstnanosti, která sužuje i Českokrumlovsko. Žádala jsem například o výjimku pro jednu paní, ale bohužel to ze zákona prostě nejde,“ dodala Podholová.

Do kurzu českokrumlovské nemocnice, který slibuje nedocenitelných 500 hodin odborné praxe, je stále možné se přihlásit.