Hlavní silniční tah městem tedy zatím stále není průjezdný a staveniště i nadále obklopuje oplocení. Ale lidé už mohou okukovat novou podobu nádraží, které je prakticky již hotové. Upravený už je i terén, na svém místě jsou nové lavičky, cedule či odpadkové koše ještě obalené ochranným igelitem. Hotové jsou dlážděné chodníky. Vidět je i nová čekárna, která poskytne zázemí cestujícím i šoférům. Uvnitř by měli najít stánek s tiskovinami, občerstvení, ale také informační centrum.
Už funguje nový elektronický informační systém o odjezdech a příjezdech autobusů, červená písmena svítí na veliké černé tabuli. Uvnitř je k dispozici wi-fi. Cyklisté najdou na nádraží kolostavy, vybudovaná jsou parkovací stání pro automobily.

„Kolaudace bude 12. října,“ sdělil starosta Velešína Josef Klíma. „Takže možná bude silnice průjezdná ještě před 15. říjnem. Nové velešínské nádraží je atypické, je to unikát, který jinde nestojí. Bude to určitá zajímavost Velešína, která bude sloužit lidem. Unikátní také je, že střecha nádraží je zelená.“

Slavnostní otevření nádraží, jehož rekonstrukce přišla na více než 43 milionů korun, je naplánováno na 18. října. Město by se ale do výstavby bez výrazné finanční pomoci nepustilo. Tou byla dotace z evropských fondů ve výši 39,8 milionu korun.