Tedy profesionálně, ale současně příjemně, vstřícně a s pochopením. Takový cíl vytyčilo vedení nemocnice po zhodnocení ankety, které se zúčastnila zhruba stovka pacientů.

Svou spokojenost nebo opak vyjadřovali v anketě na webových stránkách nemocnice od poloviny srpna do poloviny září. I když z ankety vyšla nemocnice celkem dobře, její vedení to neuspokojilo. Záporně se vyjádřilo 17 až 29 procent pacientů. „Tato nespokojenost není dána nedostatečnou odbornou znalostí zaměstnanců, jde spíše o špatné chování vůči pacientům, které kazí jinak příznivou statistiku,“ řekl předseda představenstva nemocnice Jaroslav Šíma.

Nemocnice chce své snažení zaměřit na idividuální až rodinný přístup k pacientům i návštěvníkům. Zlepšení by chtělo vedení dosáhnout do roka. „Už jsme přistoupili k prvním konkrétním opatřením,“ říká Jaroslav Šíma. „Jde především o školení pracovníků nemocnice, jejichž součástí bude kromě propacientského přístupu zvládání krizových situací. V současnosti hledáme vhodné zdroje spolufinancování, aby mělo školení minimální dopad na rozpočet nemocnice.“

Na přístup zdravotnického personálu si nestěžovala ani většina respondentů oslovených Deníkem. „Ležela jsem na chirurgii, všem jsem moc děkovala. Sestry, lékaři a péče byli výborní. Nevím, zda to bylo tím, že jsem bývalá zdravotnice, ale opravdu jsem byla spokojená,“ řekla Zdeňka Proislová z Českého Krumlova.