Leták s textem a telefonním číslem, na němž je možné objednat měření kvality vody, nacházeli v minulých dnech ve schránkách obyvatelé Kaplice i okolních obcí.

Ve vaší obci proběhne kontrola pitné vody zaměřená na trvalé řešení zhoršené kvality vody po povodních či ekologických haváriích.

Voda nám chutná

„Nevěděla jsem, co si o tom mám myslet. Vodu máme podle mě kvalitní, běžně ji pijeme místo balené vody a všem chutná,“ podivovala se například Andrea Bulková z Omleničky. „Leták jsem nakonec zahodila spolu s ostatními reklamními novinami,“ doplnila.

Podle vodárenské společnosti VAK JČ si tato „podomní“ firma, jež službu nabízí, účtuje za rozbor vody v domácnosti stovky korun a pak na základě případného zjištění zpravidla zhoršených výsledků doporučuje nákup speciálních filtrů v hodnotě několika desítek tisíc korun.

Poté, co lidé mezi dalšími reklamními letáky toto téměř nenápadné oznámení našli, reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

„Telefonovaly nám desítky odběratelů napojených na veřejný vodovod nejen z Kaplice, ale i ze Stříteže nebo Skoronic. Znění letáku nerozuměli, mysleli si, že se s vodou něco stalo, a nechápali, proč za její rozbor musejí platit,“ uvedl včera vedoucí kaplického provozního střediska VAK JČ Zdeněk Marek.

Jak ujistil vedoucí oddělení rozvoje VAK JČ Jan Jindra, kvalitu pitné vody v Jihočeském kraji pravidelně kontrolují odborníci v akreditovaných laboratořích jak u zdrojů, tak na koncových odběrných místech.

„Kromě provozovatelů vodovodů navíc kvalitu vody kontrolují i orgány ochrany veřejného zdraví, jako jsou Zdravotní ústav nebo Povodí Vltavy. V případě pochybností se zákazník navíc může obrátit na krajskou hygienickou stanici, jejíž pracovníci mu poskytnou doplňující informace a vysvětlení,“ sdělil Jan Jindra.

Jiří Trojan, jenž službu měření kvality vody na Kaplicku prostřednictvím letáků nabízí, se hájí tím, že pracuje pod hlavičkou Asociace pro čistou vodu v Evropě s běžně užívaným přístrojem zvaným kolorimetr, jenž je opatřen kalibrační značkou.

„Navíc vlastním certifikát vydaný Státním zdravotním ústavem, který mě opravňuje ke kontrole nejen pitné vody, ale také vody určené ke koupání,“ sdělil Jiří Trojan.

Drobná odchylka v měření je podle něj možná, avšak v žádném případě není pravidlem. „I hygienici pracují, stejně jako my, s dvanácti až patnáctiprocentní odchylkou. A s výsledky měření nemanipulujeme, hodnotu, kterou ukáže přístroj, zapisujeme do protokolu,“ doplnil.

Filtr není řešením

Jak reagoval Zdeněk Marek z VAKu, i když komerčně nabízenou kontrolu pitné vody zajišťují lidé s potřebnou certifikací, způsob a forma jejich oznámení uvádí některé odběratele minimálně v nejistotu o kvalitě odebírané vody. „A to je to, co nám vadí nejvíce,“ podotkl Zdeněk Marek.

Řešení domnělých problémů s kvalitou vody, které nabízejí podomní kontroloři, má i další háček.

„Lidé by měli vědět, že domácí filtr, který obdobní podnikatelé nabízejí jako řešení údajných problémů s kvalitou vody, vyrábí vodu ochuzenou o důležité prospěšné minerální látky. Dlouhodobé užívání takové vody může vést k vážným zdravotním potížím, nehledě na vysokou finanční náročnost této úpravy,“ upozornil Zdeněk Kocmoud ze Zdravotního ústavu v Českých Budějovicích.

Jediná databáze laboratorních výsledků kvality vody je přístupná na internetových stránkách VAKu JČ s adresou www.vakjc.cz.

Zdravotní obtíže nehrozí

Podomní kontrolor kvality vody Jiří Trojan, který v posledních dnech obchází domácnosti na Kaplicku, odmítá výtky, že jeho měření mají předem daný výsledek.

„V několika případech jsem dokonce narazil na vodu, která svými kvalitami odpovídá vodě kojenecké. Na druhou stranu například v okolí Dolního a Horního Dvořiště jsem ve vodě objevil zvýšené množství manganu,“ upřesnil Trojan.

Jak však dodávají zástupci VAK, vždy je velmi podstatné, o jaký zdroj vody se jedná – zda o obecní studny, které podléhají procesu úpravy vody, nebo soukromé.

„V okolí Dolního Dvořiště se zvýšené množství manganu ve vodě nevyskytuje, v okolí Horního Dvořiště o tomto problému víme, ovšem voda dodávaná do veřejné sítě skrz úpravnu vody má obsah manganu v rámci hygienické normy, mangan je z vody odstraňován,“ ujistila tisková mluvčí VAK JČ Renáta Kollarczyková.