Jak uvedla Dana Kindlmannová z občanského sdružení Modron, které na revitalizaci zanedbané zelené plochy získalo peníze z Nadace Partnerství, k tomu, aby park již brzy nádherně rozkvetl, může pomoci každý.

„Už v úterý pořádáme od 14 hodin v budoucím parku brigádu, při níž může přiložit ruku k dílu každý, komu není lhostejné, v jakém prostředí žije,“ pozvala všechny Dana Kindlmannová.

Budoucí podobu parku si při veřejných diskusích navrhli sami občané města. Kromě úpravy břehů rybníka či osázení nové zeleně zde vznikne i nové posezení.