Hned v pátek zavítali na Českokrumlovsko, kde navštívili cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. Rozsáhlý areál kláštera včetně historických vzácných skvostů, jež ukrývá, partnery ministrů nadchly.

Cisterciáčtí mniši spolu s představiteli města tuto vzácnou návštěvu očekávali v 16.45 hodin. Kolona stříbrošedých dodávek s barevným označením EU2009 v čele s policejním autem přijela s mírným předstihem. Prohlídka proběhla v poklidu, ve velice příjemné, přátelské atmosféře. Mniši vzali návštěvníky nejprve do sálu teologické knihovny.

„Zavedli jsme je nejprve tam, protože v knihovně není zavedené světlo. Seznámili je s historií kláštera a přešli k Závišovu kříži,“ řekl převor kláštera Justin Berka. Čtrnáct žen a dva muže z Rumunska, Řecka, Velké Británie, Portugalska, Slovinska či Lucemburska klášterem provázel bratr Štěpán Vojtek, který vyzdvihl největší zajímavosti. „Ale jsou zde také partneři ministrů ze Švédska, Estonska, Rakouska, Maďarska, Finska a Slovenska,“ doplnila Marta Dömöková z tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí.

Mniši návštěvníkům ukázali také nejvzácnější rukopisy, které jejich knihovna uchovává. „To znamená Kodex Graciánův ze 13. století, rukopis od známého italského básníka Francesco Petrarky z roku 1350, Antifonář vyšebrodský z roku 1280 – rukopis na pergamenu se žalmy mnichů, kteří klášter zakládali,“ líčil převor Justin. „Vše jsou to unikáty. Také jsme jim ukázali nejvzácnější a nejstarší rukopis z 8. století, z období někdy kolem roku 765. Jsou to latinsky psané Listy sv. apoštola Pavla Soluňanům – nejstarší kniha na území Čech i ve střední Evropě.“

Návštěvníci nevynechali obrazovou galerii a přes knihovnu a následně varhanní kúr sestoupili do kostela. Zde kromě jiného obdivovali Vyšebrodskou Madonnu a vyslechli krátký varhanní koncert, při kterém klávesnice na varhanách rozehrál Lukáš Krutský. Následovala prohlídka křížové chodby a kapitulní síně, kterou prohlídka kláštera skončila. Příjemnou tečku za ní udělalo krátké posezení s občerstvením v teple kavárny, které vznikla z objektu, který měl ještě před nedávnem děravou střechu a chátral. Dnes je z něho další architektonická ozdoba klášterního areálu.

„Bylo to fantastické a ohromující. Vůbec jsem netušila, cotu máte za veliké bohatství. Jsem tu poprvé,“ překypovala nadšením Slovenka Jarmila Lajčáková. „Je to úžasná stavba, fantastické obrazy, ten Závišův kříž, knihy, těžko bych vybrala jenom jednu věc, která tu na mě udělala největší dojem. Ani v Českém Krumlově jsem ještě nebyla, takže se tam zítra moc těším.“