Devatenáct tříčlenných družstev sestavených ze žáků od 5. do 9 třídy se na trase dlouhé necelé 2 km utkalo v následujících disciplínách: hod granátem, ručkování po laně, střelba ze vzduchovky, dopravní výchova, topografie, zdravověda a regionální znalosti. Na splnění úkolů jednotlivých stanovišť byl dán dvouminutový limit. Za neúspěšné plnění sportovních disciplín nebo chybné odpovědi dostávali žáci trestné minuty, které byly v závěru přičteny k celkovému času v cíli. "Počasí nám přálo, soutěžení se žákům líbilo a nejlepší tři družstva si odnesla diplomy a medaile," doplnila za organizátory Eliška Stará.