Prvňáčky, kteří prokážou, že opravdu umí číst, paní knihovnice pasuje na čtenáře. Přitom nemohou chybět rodiče a starosta obce.

Děti si pro všechny připravily krátký program, aby dokázaly nejen, jak se po celý rok ve škole snažily, ale i to, že už se z nich opravdu čtenáři stali.
Knihovnice Michaela Anderlová dětem předala nejen šerpy, ale i průkazky do knihovny. Pro pracovní zaneprázdnění se letos poprvé v historii sice omluvil starosta, zastoupila ho však matrikářka Martin Kopřivová. Z jejích rukou děti převzaly ještě malý dárek od obce - knihu.

Po skončení pasování si děti mohly prohlédnout knihovnu a některé odcházely domů i s vypůjčenou knihou.

Lenka Augustinová