Posluchačům dala nahlédnout do života dětí a žen v Sierra Leone, Rwandě a Bhútánu. „Při svých cestách po světě často přemýšlím, jaké by to bylo, narodit se v této zemi, této vesnici. A narodit se jako žena,“ říkala. „Nikdo si místo narození nevybral, nemá na tom žádnou zásluhu. V mnoha místech světa je rozdíl mezi tím, být mužem, nebo ženou, velmi významný.“ UNICEF začal v Československu a dalších evropských zemích působit po 2. světové válce. Humanitárních organizací je spousta, ale UNICEF je jedinečný tím, že dnes působí prakticky ve všech zemích světa a tím pádem jim rychle může poskytnout pomoc.

"Humanitární pomoc je pořád velmi důležitá," zdůraznila Pavla Gomba. "Opravdu vidím, jak různé programy přispívají k řešení některých problémů v daných zemích. Ty projekty skutečně mají smysl. Více než devadesát procent peněz UNICEFu v Česku jde na pomoc těm, kdo to potřebují. Všechny programy jsou zaměřené na dětí, z čehož ale ženy vyjmout nejde. Děti nelze oddělit od matek, žen, od rodin, takže některé věci se dají vyřešit tak, že podpoříme rodinu nebo ženu."

Pavla Gomba vystudovala vysokou školu ekonomickou v Praze v oboru finance. Pracovala na obchodním oddělení dánského velvyslanectví v Praze. Také v nizozemské obchodní komoře, a od roku 2000 pracuje jako výkonná ředitelka UNICEF ČR. V roce 2004 vydala knihu Slyšíte nás s příběhy dětí, které potkala po cestě v Africe a Asii. Vystupuje na řadě konferencí, v ČR i zahraničí. Pravidelně publikuje na aktuální témata z oblasti dárcovství, rozvojové pomoci a mezinárodní bezpečnosti. Každoročně je zařazována mezi nejvlivnější ženy ČR.

Pavla Gomba zavítala do Českého Krumlova v rámci připravovaných MODA Fashion Day[s].