Symbol červeného kříže evokuje u většiny lidí jistotu kvalifikované zdravotnické pomoci. Právě tento symbol má ve svém znaku i stejnojmenná organizace, Český červený kříž (ČČK).

Jak ale funguje v praxi? Odpověď na tuto otázku dala hodina strávená s ředitelkou Úřadu Oblastního spolku ČČK v Českém Krumlově Evou Pejchalovou.

7.30: Použité šatstvo, které lidé za uplynulý týden přinesli do sídla úřadu ČČK na sídlišti Vyšný, nakládá Eva Pejchalová do auta. „Musím je odvézt do našeho ošacovacího střediska, které sídlí na autobusovém nádraží,“ vysvětluje.

Tady pracovnice Zdeňka Doláková a Libuše Miesbauerová za rok vytřídí až 30 tun šatstva, které lidé vyřadili ze svých skříní, ale nevyhodili ho a poskytli potřebným.

„Oblečení pak vydáváme sociálně slabým lidem, které za námi pošlou z městského úřadu. Chodí i bezdomovci – zrovna nedávno sem zavítal asi čtyřicetiletý chlap s nádhernýma modrýma očima, jaké jsem snad v životě neviděla,“ usmívá se Eva Pejchalová.

Jak ale dodává, lidé bez domova většinou šatstvo, které od pracovníků Červeného kříže dostanou, vymění například za alkohol, a dál chodí ve špinavém oblečení.

„V našem sídle na sídlišti Vyšný mají možnost se i osprchovat, ale zatím toho nikdo nevyužil. Asi je to pro ně z města moc daleko,“ uvažuje ředitelka.

Vytříděné a nevydané šatstvo odvážejí z velkoskladu ČČK pod budovou autobusového nádraží čtyřikrát do roka pracovníci Diakonie Broumov a Charity Liberec, kteří věci dále distribuují potřebným.

7.45: V ošacovacím středisku se Eva Pejchalová schází s mužem, kterému zřejmě tající sníh zaplavil přízemní prostory domu. Za manipulační poplatek mu proto půjčuje jeden ze série vysoušečů, které českokrumlovský spolek ČČK získal po povodních v roce 2002 od švýcarského Červeného kříže.

„Kromě vysoušečů půjčujeme i speciální teplomety na vytápění velkých hal nebo stanů, ale také kompenzační pomůcky, třeba invalidní vozíky,“ doplňuje Eva Pejchalová.

7.55: Do sídla ČČK na sídlišti Vyšný přichází za Evou Pejchalovou jeden ze spolupracovníků Červeného kříže, zdravotník Jan Fošum, aby se dohodl na termínu kurzu první pomoci, na který se přihlásili dobrovolní hasiči z Loučovic a někteří pedagogičtí pracovníci.

„Kurzy první pomoci jsou jedním ze zdrojů našich příjmů. K nim se pak na financování činnosti spolku snažíme získat dotace, ať už z centrály ČČK, anebo přímo, například od města či z kraje,“ vysvětluje Eva Pejchalová.

8.10: V poštovní schránce Eva Pejchalová nachází další vydání Věstníku Českého červeného kříže. V něm mimo jiné nachází zmínku o novém reklamním spotu s názvem Kapka, jehož cílem je vzbudit u veřejnosti zájem o bezplatné dárcovství krve. I to je jednou z hlavních náplní činnosti pracovníků českokrumlovského oblastního spolku ČČK.

„Pravidelně organizujeme svozy dárců krve z různých míst regionu do českobudějovické transfúzní stanice. Tam vedeme i evidenci dárců a ty nejvytrvalejší pak každý rok na začátku listopadu odměňujeme při slavnostním večeru medailemi Jana Janského nebo Zlatými kříži.

Je zvláštní, že většinu dárců tvoří muži. Když jsem se s nimi bavila, zjistila jsem, že s dárcovstvím krve v mládí začali většinou proto, aby se mohli alespoň na den vyhnout vojně nebo škole. A prý také kvůli hezkým sestřičkám,“ říká Eva Pejchalová.

8.30: Prostřednictvím elektronické pošty Eva Pejchalová rozesílá svým spolupracovníkům rozpis hokejových utkání na českokrumlovském zimním stadionu.

„Zdravotnický dozor tady zajišťujeme po celou sezonu. Je to náročná služba bohatá na úrazy,“ podotýká Eva Pejchalová. Mezi nejčastější zranění prý patří otřes mozku a naraženiny všeho druhu. Zdravotníci ČČK ale někdy zažijí i kuriozní případy.

„Jednou dostal přímý zásah pukem hokejista, který si zrovna nevzal suspenzor. Naštěstí měla službu jedna z nejzkušenějších zdravotnic, která správně věděla, že nejúčinnější pomocí je postižené místo dostatečně chladit,“ usmívá se Eva Pejchalová.

Jak doplňuje, stálou zdravotnickou službu zajišťuje českokrumlovský Červený kříž také na představeních před otáčivým hledištěm, při městských slavnostech nebo sportovních akcích, například Večerním běhu Kaplicí.