„Lidé se logicky domnívají, že pěnění je způsobeno znečištěním, např. havárií některého z výrobních provozů, nedovoleným vypouštěním škodlivých látek a podobně,“ vysvětluje mluvčí města Petra Nestávalová. „Příčina aktuálního stavu je ale přírodním jevem, k němuž pravidelně dochází na jaře a na podzim.“

Pěnu ve Vltavě mají na svědomí přírodní procesy.

Ve vodě nastává proces tlení organických materiálů, jako je tráva nebo listí, při kterém se vytvářejí huminové kyseliny. Ty snižují povrchové napětí vody, a tím, jak voda přetéká přes jezy a další vodní překážky, se zčeří a objevuje se bílá pěna. „Nejvýraznější to je na podzim, kdy je ráno chladno a odpoledne teploty výrazně rostou. Zpravidla trvá do doby příchodu prvních mrazů,“ dodává mluvčí města.