„Lidé se logicky domnívají, že pěnění je způsobeno znečištěním, např. havárií některého z výrobních provozů, nedovoleným vypouštěním škodlivých látek a podobně,“ vysvětluje mluvčí města Petra Nestávalová. „Příčina aktuálního stavu je ale přírodním jevem, k němuž pravidelně dochází na jaře a na podzim.“

Pěnu ve Vltavě mají na svědomí přírodní procesy.Zdroj: MěÚ Český Krumlov

Ve vodě nastává proces tlení organických materiálů, jako je tráva nebo listí, při kterém se vytvářejí huminové kyseliny. Ty snižují povrchové napětí vody, a tím, jak voda přetéká přes jezy a další vodní překážky, se zčeří a objevuje se bílá pěna. „Nejvýraznější to je na podzim, kdy je ráno chladno a odpoledne teploty výrazně rostou. Zpravidla trvá do doby příchodu prvních mrazů,“ dodává mluvčí města.