Seznam nejožehavějších míst je sestaven podle skutečného stavu komunikaci, ale i na základě připomínek a návrhů samotných občanů.

„Celkem se jedná o finanční objem ve výši, 6,1 milionu korun,“ konstatoval k výši peněz nutných na rekonstrukce vedoucí odboru investic Lumír Luštický. „K dispozici máme ale jen pět milionů korun schválených v rozpočtu města.“

S opravami se tedy začne nejdříve v těch nejožehavějších případech až havarijních stavech a místech. Jednou ze zásadních akcí bude oprava pěšího chodníku od SUPŠ Svaté Anežky České na Tavírně směrem ke Slupenci, opěrné zdi se budou opravovat na Špičáku u kina, na třídě Míru, mezi Roosweltovou a Objížďkovou a v ulici Po vodě.