„Město požádalo provozovatele kasina dopisem o odvod části výtěžku a navrhlo tyto peníze využít na financování připravovaných veřejně prospěšných akcí, které zůstaly pro rok 2009 takzvaně pod čarou,“ přiblížila včera mluvčí radnice Jitka Augustinová.

Žádný zákon provozovateli neukládá odvádět jakoukoliv zákonnou část výtěžku tomu městu, na jehož území společnost operuje nebo má tento zisk.

Společnost ale na tuto nabídku přistoupila a sama vybrala rekonstrukci nevyhovujících hygienických center českokrumlovské Základní školy Linecká, která je celá koncipovaná jako bezbariérová škola pro děti se zdravotním handicapem.

Celkové náklady na rekonstrukci druhé etapy těchto sociálních zařízení se odhadují na 3,2 milionu korun.

Podobnou zkušenost mají už několik let v Dolním Dvořišti. Místní kasino tady během posledních několika let postupně finančně podpořilo stavbu nebo modernizaci několika hřišť.

„Peníze putovaly na fotbalové hřiště, víceúčelová hřiště v Dolním Dvořišti a Rychnově nad Malší,“ konstatovala včera starostka Helena Panská.

Další částkou pak přispělo dolnodvořišťské kasino do celkového rozpočtu na rekonstrukci budovy bývalého obecního pivovaru, kde by měla postupem doby vzniknout nová obřadní síň nebo zasedací místnost. Později by se v patře budovy měl upravit menší sál pro společenské příležitosti.

Stavby tohoto typu jsou většinou financovány vícezdrojově, ale peníze z kasin jsou vždy věnovány pouze a jen na veřejně prospěšné stavby.