Zhruba dvacítka lidí vyšla po modré značce kolem toku řeky. "Dověděli jsme se, jaké invazivní i neinvazivní byliny kolem Malše rostou," vyprávěl za organizátory Růžena Šandová. "Prohlédli jsme si perlorodku ve věku jednoho, dvou a pěti let. Také jsme slyšeli mnoho zajímavostí o tomto chráněném živočichovi a o dalších mlžích. Perlorodka je citlivá na čistotu vody. Bohužel, v Malši žije již jen na jejím horním toku."

Jedna ze zajímavých lokalit, kterými účastníci prošli, se nachází na soutoku řek Černé a Malše. Další poutavou zastávkou byl hrad Pořešín. Ti nejvytrvalejší došli až k Caisovu mlýnu, místo leží 15 km od Kaplice. "Dnes už tam mlýn nestojí, je to jen místní název," vysvětlila Růžena Šandová. "Zato je tam ruční lanovka, kterou je možno se dostat na druhý břeh. K její obsluze je však potřeba alespoň dvou lidí." Tuto trasu Hnutí Duha zvolilo také proto, že vede úsekem plánované a nechtěné přehrady Chlum nad Malší. Místy by její hladina vystoupala devět metrů nad současný terén.

Akci finančně podpořil Jihočeský kraj v rámci Krajské sítě environmentálních center (KRASEC).

Růžena Šandová