Zdeněk Zídek mezi nimi drží rekord. Obec Lipno nad Vltavou tlačí v jejím rozvoji vpřed již 28 let. A svou práci na obci přitom vykonává jako neuvolněný starosta.

„Je to především o tom, mít kolem sebe dobré a schopné lidi,“ říká Zdeněk Zídek. „A naše zastupitelstvo bylo vždy velmi dělné a soudržné, táhlo za jeden provaz.“ Že se to v Lipně nad Vltavou daří, dokládá její raketový rozvoj.

Čtyřiadvacet let jsou starosty v Horní Plané Jiří Hůlka, ve Věžovaté Pláni Josef Mach, Karel Holub v Omlenici. Patří k nim také Jaroslav Franěk z Holubova, který loni bohužel během volebního období zemřel.

Deník se některých z nich zeptal:

1/Jaká byla práce starosty, když jste začínal, v porovnání s dneškem?
2/ Může vás za ty roky ve starostenském křesle ještě něco překvapit? Nebo překvapilo?
3/ Jak těch uplynulých více než dvacet let práce na obci vnímáte?

Zdeněk Zídek, Lipno nad Vltavou, je starostou 28 let
Stejně věrný jako starostenskému křeslu je Zdeněk Zídek i svému povolání. V Povodí Vltavy začínal jako úsekový technik na přehradě, pak se stal vedoucím provozního střediska Lipno, nyní je ředitelem závodu Horní Vltava.
1/ Když jsem začínal, byla to práce úžasná a tvůrčí. Teď je strašně zatížená byrokracií. Byrokracie tvoří takových 80 procent, tvůrčí činnost se z toho strašně vytrácí, ostatně jako ze všeho v této společnosti.
2/ Překvapení přicházejí každým rokem. Překvapují nás zejména zákonodárci. Každoročně je to také samotný vývoj obce, protože jsme vesnici stavěli na holé louce a z analýz, které si necháváme zpracovávat, na nás vždy vykoukne něco, co nás překvapí.
3/ Že stárnu (smích). Jsem rád, že se mi podařilo získat do kandidátky mladé lidi. Pamatuji si je jako malé špunty, které jsme učili na vodě. Cítím potřebu vychovat a připravit pro budoucnost nové nástupce a pokračovatele.

Josef Mach, starosta Věžovaté Pláně rád uvolní křeslo mladým
Věžovatá Pláně je samostatnou obcí od r. 1990. První starosta po dvou letech funkci složil, tak do konce volebního období vedl obec jako místostarosta Josef Mach. Od r. 1994 je neuvolněným starostou. Je soukromý zemědělec v Pláni, do r. 2007 současně pracoval v Rakousku jako řidič kamionu.
1/ Obec začínala s nulou v kase, spoluobčané nezištně pomáhali udržovat pořádek a čistotu v obci, bez řečí pomáhali, kde bylo třeba. Byrokracie nebyla tak nesmyslná jako nyní. Kontroly a obava z nechtěného pochybení svazuje ruce před dalšími aktivitami ve prospěch obce.
2/ Mile mne překvapil zájem třetiny voličů obce nechat se zvolit do místní samosprávy a proto očekávám nové aktivity pro rozvoj obce.
3/ Práce byla spojena se spolehlivou oporou a pracovitostí zastupitelů a místostarostů. Máme řadu mladých schopných kandidátů. Po 26 letech jim rád uvolním místo.

Karel Holub, starosta Omlenic vede obec od začátku
Karel Holub se stal z elektromontéra uvolněným starostou v Omlenici v roce 1994. Už předtím byl ale zvolen starostou, tehdy post odmítl. Místo toho pracoval jako neuvolněný místostarosta. Starostou je dodneška. „A nyní už jsem starobní důchodce,“ říká s úsměvem.
1/ Práce to je náročná, ale zajímavá. Ve srovnání s dneškem bylo rozhodně méně papírování, administrativy. To se za posledních minimálně 10 let změnilo k horšímu a pokračuje to svižným tempem!
2/ Drobná překvapení se dějí téměř týdně, někdy i denně. Jinak mě vždy překvapí, že ve volbách získávám od spoluobčanů nejvíc hlasů. Je mi to záhada.
3/ Pocity jsou občas příjemné, občas nepříjemné. Nepříjemné jsou negativní reakce lidiček, kteří nechtějí vzít na vědomí, že starosta není „pán velkomožný”, že se musí řídit zákony a normami a je jen jedním ze zastupitelů (jimž děkuji za spolupráci), kteří rozhodují kolektivně.